Wednesday, December 29, 2010

Աշխարհը փոխել... / To change the world

Ողջ կյանքում երազում էր փոխել աշխարհը:
Երազում էր հրաշքի մասին, որ ամեն ինչ ակնթարթորեն ավելի լավը կդարձնի:
Ապարդյուն ջանքեր էր թափում` կրկին ու կրկին:

Եկավ մի պահ, երբ արդեն ի զորու էր աշխարհը փոխել, բայց նա ոչինչ չարեց. ինչ-որ բան էր հասկացել...

 Whole life's dream was to change the world.
 He dreamed about a miracle that everything will instantly make better.
 Futile efforts were shed again and again.

Came a moment when he was able to change the world, but he did nothing. Something was understood...

Friday, December 24, 2010

Awake/ Արթնացում

Once you will open your eyes and see the WORLD...
The world you see then will be so differ and so true...
That world will give you the feeling of freedom...
You will be able to fly...
You will love that world...
And it will be so cruel to wake up and understand that it was only a dream...

Մի օր դու կբացես աչքերդ և կտեսնես ԱՇԽԱՐՀԸ...
Աշխարհը, որը կտեսնես, կլինի այնքան ուրիշ և այնքա~ն իրական...
Այդ աշխարհը կտա քեզ ազատության զգացումը...
Դու ի զորու կլինես թռչե~լ...
Դու կսիրե'ս այդ աշխարհը...
Եվ այնքան դաժան կլինի արթնանալ և հասկանալ, որ դա պարզապես երազ էր...

Monday, December 13, 2010

It is cold/Ցուրտ է

I am sad. There's void and tremble inside: my heart is cold and trembling. There are not tears in my eyes, but I want to cry, to calm down…
Nobody understands me and how they can, as I can’t myself...

Monday, November 29, 2010

The evening was whispering…/ Երեկոն շշնջում էր…

The evening was whispering a story while the night was coming to be the Lord of the town for few hours before the day. There was a tremble in the air, with the smell of lightning and rain. The first lonely star was looking at the closed windows of the town. But one window was open that day. A dyeing man was looking at the lonely star threw the open window, he smelled the lightening and rain, he was hearing the story of the evening.
The evening was whispering, that after night comes the day…

Երեկոն մի պատմություն էր շշնջում, մինչ գիշերը գալիս էր նախքան ցերեկը մի քանի ժամով դառնալու քաղաքի տիրակալը: Օդում դող կար` կայծակի ու անձրևի բույրով: Առաջին միայնակ աստղը նայում էր քաղաքի փակ պատուհաններին: Բայց մի պատուհան բաց էր այդ օրը: Մի մեռնող մարդ էր բաց պատուհանի միջով նայում միայնակ աստղին, շնչում կայծակի ու անձրևի բույրը, լսում երեկոյի պատմությունը:
Երեկոն շշնջում էր, որ գիշերից հետո գալիս է ցերեկ…

Sunday, November 28, 2010

The deal/ Գործարքը

      After the deal with devil the wizard became a cursed creature without soul, but with the greatest magic power. He either was given another gift- immortality. With the years he understood , that the life he has selected is much worse than the death could be, but he wasn’t able to die.
Then he had another deal with the devil…
No one knew his name, but there were people who knew few things about underworld. With help of the magic books one of them found the name. He called wizard’s name.
That was wizard’s course.
 Any time anyone says the name he became the Lord.  The wizard must appear to realize anything the Lord says as long as the Lord wishes.
He appeared before the Lord like a gray ghost. The Lord was frightened and pale- he couldn’t believe that the magic of the name he had found worked.
Then he became more and more opinionated…
He could have everything he wishes.
With every wish he gave the spirit a little part of his soul. Day by day he was losing his soul…
One day the wizard gave all the soul of his lord to the devil and get back his own. He could live as a man without magic power but with soul. His soul belonged to him as long as he lives, then the death would take his body, and the devil- his soul. And the Lord would turn into a spirit with greatest magic power, without soul and with unknown name…
That was the wizard’s second deal…

...........
Սատանայի հետ գործարքից հետո կախարդը դարձավ անիծյալ էակ` առանց հոգու, բայց մեծագույն կախարդական զորությամբ:  Մեկ այլ պարգև էլ էր տրվել նրան` անմահություն: Տարիների հետ նա հասկացավ, որ իր ընտրած կյանքը մահից էլ վատ է, բայց նա ի զորու չէր մեռնել:
Այնուհետ նա մեկ ուրիշ գործարք կնքեց սատանայի հետ…
Ոչ ոք չգիտեր նրա անունը, բայց կային մարդիկ, որ որոշ բաներ գիտեին հանդերձյալ աշխարհի մասին: Կախարդական գրքերի օգնությամբ նրանցից մեկը գտավ անունը: Նա արտաբերեց կախարդի անունը:
Դա կախարդի անեծքն էր:
Ցանկացած պահի ցանկացած ոք, ով արտասանում էր անունը, դառնում էր Տիրակալ: Կախարդը պետք է հայտնվեր` անելու ամենն, ինչ Տիրակալը կասեր, այնքան ժամանակ, որքան Տիրակալը կկամենար:
Նա գորշ ուրույի պես հայտնվեց Տիրակալի առաջ: Տիրակալը վախեցած և գունատ էր. նա չէր կարողանում հավատալ, որ իր գտած անվան կախարդանքը գործում է:
Այնուհետև նա դարձավ ավելի ու ավելի ինքնավստահ…
Նա կարող էր ունենալ ինչ որ ցանկանար:
Յուրաքանչյուր ցանկության հետ նա տալիս էր կախարդին իր հոգու մի փոքրիկ մասնիկ: Օրեցօր նա կորցնում էր իր հոգին:
Մի օր կախարդն իր տիրակալի ամբողջ հոգին հանձնեց ստատանային` հետ ստանալու համար իր սեփականը: Նա կարող էր ապրել որպես մի մարդ, ով չունի կախարդական զորություն, բայց ունի հոգի:  Քանի դեռ նա ապրում էր, նրա հոգին պատկանում էր իրեն, հետո մահը պիտի վերցներ նրա մարմինը, իսկ սատանան` հոգին: Իսկ նրա Տիրակալը կվերածվեր մեծագույն կախարդական զորությամբ ուրույի`առանց հոգու ու անհայտ անունով…
Դա կախարդի երկրորդ գործարքն էր…

Tuesday, November 2, 2010

He wishes you were.../Ցանկանում էր, որ դու ...

He wishes you were there.
He would look into your deep eyes from light to feel warm and safe then. He would touch the shafts of your hair and feel the light inside. It doesn’t matter that you are from future, that you came from a far planet he doesn’t even know the name. He’ll twine you and…Come what may…
He wishes you were true…
Ցանկանում էր, որ դու լինես այնտեղ:
 Կնայեր լուսեղեն աչքերիդ խորությանը, որ  իրեն տաք ու ապահով զգար այդուհետ: Կհպվեր մազերիդ ճաճանչներին ու լույսը կզգար ներսում: Փույթ չէ, որ ապագայից ես եկել, որ եկել ես մի հեռու մոլորակից, որի անունն անգամ չգիտի: Կգրկեր քեզ և… Թող լինի ինչ լինելու է…
Ցանկանում էր, որ լինես իրական …

Friday, October 15, 2010

The lost summer...

The tears of the rain are falling down on the colored leaves around her. The rainy spirit of the autumn is walking by her. She can see it, she can almost touch…
The rainy spirit circled back towards her and looked into her eyes with the soft shine of the rain in the eyes. She’s cold…
She could hardly realize that her summer has disappeared in the rainy notes of the autumn. She tastes autumn with the rain, she smells it with the wind, and she let it in into her heart. She’s a rainy spirit of the autumn now. She’s sad… Her rain is able to touch everyone around her, but she doesn’t want to leave rain in her footprints…
Don’t pass by her - you can easily become a pale spirit from the rain.
She’s walking and thinking…
She’s thinking and walking…
She’s lost in her thoughts…
...
There appeared a feeling in her heart with the sunrise of the new day, that her lost summer with its warm waves is inside- with the first flake of the winter… and the spring sprouts on the trees… and the lonely spirit of the autumn…
She smiled. The smile was awkward and sad at first, then- bright and happy.
Her summer won’t be ever lost again.


....................


Նրա շուրջը գույնզգույն տերևներին են թափվում անձրևի արտասուքները: Աշնանային անձրևոտ ուրուն քայլում է կողքով: Նա կարող է այն տեսնել, նա կարող է գրեթե հպվել…
Նա դժվարությամբ կարողացավ գիտակցել, որ իր ամառը չքացել է աշնան անձրևոտ մեղեդում: Նա համտեսեց աշունն անձրևի հետ, զգաց աշնան բույրը քամու մեջ և ներս թողեց աշունն իր սիրտ: Այժմ նա աշնան անձրևային ոգի է: Նա տխուր է… Նրա անձրևն ի զորու է հպվել նրա շուրջ բոլորին, բայց նա չի ցանկանում անձրև թողնել իր ոտնահետքերում…
Մի’ անցեք նրա մոտով` դյուրին է վերածվել անձրևի գունատ ուրույի:
Նա քայլում է ու մտածում…
Նա մտածում է ու քայլում…
Նա մոլորվել է իր մտորումներում…
...
Նոր օրվա արշալույսի հետ նրա սրտում ծնվեց զգացում, որ իր կորած ամառն իր ջերմ ալիքներով ներսում է` ձմռան առաջին փաթիլի հետ… և գարնանը ծառերի առաջին բողբոջների հետ… և աշնան լքված ուրույի հետ…
Նա ժպտաց: Սկզբում անճարակ ու տխուր էր ժպիտը, ապա` պայծառ ու երջանիկ:
Նրա ամառն այլևս երբեք չի կորչի կրկին…

Monday, October 11, 2010

Thank you...

My profile picture is created by a true friend of mine Zachary Chartkoff.

Nightmare/Մղձավանջ


A scary nightmare across the night wants to frighten me. Fear!!! It's a dark emotion.
The demons get their power from the dark emptions we have.
I tried to feel something bright, but the dark emotion took me into the night to fight and win the demons around me.
I'm not sleeping any longer.
The nghtmare is disappeared, but the fear is hidden somewhere inside.
,,Am I afraid of the nightmare?''
No... My true fear is the creature I've seen in the mirror in my nightmare.
The dark emotions feed the demons who don't live around us, but inside.
Can I ever win all of them?...

..........

Սարսափելի մղձավանջը, հատելով գիշերը, ցանկանում է ինձ վախեցնել: Վա՛խ: Այն խավար հույզ է:
Դևերը զորություն են ստանում մեր ունեցած խավար հույզերից: Ես փորձեցի ինչ-որ լուսավոր զգացում ունենալ, բայց խավար հույզը տարավ ինձ գիշերի մեջ` պայքարելու ու հաղթելու դևերին իմ շուրջը:
Այլևս քնած չեմ:
Մղձավանջն անհետացել է, բայց վախը թաքնված է ինչ-որ տեղ ներսումս:
,,Վախենու՞մ եմ մղձավանջից,,
Ոչ... Իմ իրական վախն այն էակն է, որ տեսա հայելու մեջ այն մղձավանջում:
Խավար հույզերը սնում են ոչ թե մեր շուրջը գտնվող դևերին, այլ` ներսում:
Կարո՞ղ եմ, արդյոք, երբևէ նրանց բոլորին հաղթել...

Wednesday, October 6, 2010

Խավարում/ The Darkness


Երբ արևը մահացավ, ամբոխը չնկատեց: Խավարում գոյատևող էակները վաղուց դադարել էին նկատել լույսը: Ավելի ուշ սկսեցին զգալ ցուրտը, բայց դեռ չէին հասկանում` ի՜նչ է կատարվել…Երբ արևը վերադարձավ, դա նույնպես մնաց աննկատ, քանի որ նրանք, ում տրված էր տեսնել լույսը, արդեն մեռել էին արևի կարոտից…
Անանուն աստղի առաջին մոլորակ, դիցաբանություն

When the sun died, the crowd didn’t notice. The creatures existing in the darkness ceased perceiving the sunlight. Later they began to feel the cold, but they still didn’t understand what had happened…When the sun returned, it also remained unnoticed, because those who were given the gift of seeing light had already died of sadness without the sun.

The first planet of an unknown star, myphology