Tuesday, February 14, 2017

Յուրաքանչյուրին, ով ինձ գիտի

Ինձ մի հորինիր:

Ինձ մի վերագրիր հատկանիշներ, որոնցով օժտված չեմ, մի վերագրիր վեհություն, որին չեմ հասել, մի վերագրիր բարություն, որն ունենալը երազանք է.
Հանդուրժողականությունս սեր մի համարիր, հարմարվողականությունս մի  համարիր զորություն, բ
արեկրթությունն իմ  մի համարիր բարություն:
Ինձ մի սիրիր ավելին, քան ես արժանի եմ:
Քո հանդեպ սերս մի համարիր ավելին, քան կա:
Մի… Մի… Մի…
Այլապես քեզ կսպասվի ՀԻԱՍԹԱՓՈՒԹՅՈՒՆ:
Իսկ թե ականջալուր չես լինում իմ արգելքներին, ապա չհամարձակվես սոսկ հիասթափվել, այլ պայքարիր, համառիր, որ ես դառնամ նա՝ ում հորինեցիր…